Nieuws

 

Jan Bijlsma zingt al 50 jaar de baspartij!      Jan Bijlsma huldiging (Small)

Op een speciale feestelijke bijeenkomst werd koorlid Jan Bijlsma gehuldigd ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap van het mannenkoor.
Preses Jan Wijngaards prees de jubilaris om zijn grote betrokkenheid en zijn actieve en stimulerende rol binnen de vereniging. Van 1982 tot 1999 maakte hij deel uit van het bestuur in de functie van 2e secretaris en vicevoorzitter. Ook als lid van de muziekcommissie leverde Jan Bijlsma beginjaren 80 een belangrijke bijdrage aan de muziekkeuze binnen het koor.
Zijn inzet in al die jaren werd door het mannenkoor bekroond met de toepasselijke oorkonde en de daarbij behorende versierselen.
Namens het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond ontving de jubilaris een speld en oorkonde als blijk van waardering voor zijn inzet voor de mannenzang in Nederland.
Uiteraard werd zijn vrouw Rikie verrast met een fleurig boeket.

 

 


Bennie ten Thij al 60 jaar enthousiast zanger!Jan Wijngaard en Bennie ten Thij (Custom) (Small)

Op de als vanouds bruisende nieuwjaarsbijeenkomst van
De Brugger Zangers werd Bennie ten Thij gehuldigd omdat hij ruim zestig jaar lid is van het koor. Hij was nog maar 15 jaar toen hij zich aanmeldde. Vanaf het begin als zanger bij de baritons maar met een heel kort uitstapje naar de tweede tenoren.
In februari 1967 werd Bennie gekozen als bestuurslid en heeft hij sindsdien onafgebroken diverse functies binnen het koor bekleed. Zijn huidige taak als penningmeester vervult hij nog steeds met heel veel genoegen.
Deze clubliefde door de jaren heen werd beloond door voorzitter Jan Wijngaards die hem namens de vereniging een geschenkbon overhandigde. Van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond ontving de jubilaris de gebruikelijke versierselen. Namens de Enschedese Zangers Bond werden Bennie en partner Mieke in de bloemetjes gezet.